Stora potentialer med drönare i dagbrott

Från vänster, George Nikolakopoulos, professor inom Robotik och AI. Christoforos Kanellakis, universitetslektor. Foto: LTU

Kan autonoma drönare med spektralkameror göra gruvindustrin grönare, säkrare och mer optimerad? Det hoppas i alla fall Luleå tekniska universitet, som deltar i det EU-finansierade projektet M4mining.

M4mining är ett projekt som syftar till att skapa kartor över dagbrott genom att använda bilder som fångats av drönare och satelliter. De nya och förbättrade kartorna ska underlätta planeringen av materialborttagning, miljöhänsyn och säkerställa säkra avslutningar av gruvområden. Inte minst hoppas man på att projektet kan leda till en säkrare arbetsmiljö.

Spektralkameran hålls fram som avgörande i projektet. Genom att använda bilder som fångats med spektralkameran kan man skapa en högprecis digital representation av platsen där typen och fördelningen av olika material blir möjlig.

För att uppnå dessa resultat och slutföra projektets mål behövs ett robotik- och AI-team, som Luleå tekniska universitet kommer att tillhandahålla. Forskarna kommer att utrusta en obemannad luftfarkost (UAV) med spektralkameror och låta den flyga helt autonomt och skanna väggarna i ett stenbrott eller annan typ av dagbrott.  

– Detta är vårt expertområde. Vi kommer att göra drönaren och hela processen autonom. Vi kommer att möjliggöra att robotarna kan verka i svåra och ostrukturerade och okända områden utan behov av ytterligare infrastruktur, säger George Nikolakopoulos, professor inom robotik och AI, och fortsätter.

M4mining är ett tvärvetenskapligt projekt med robotikforskare, geologer, ytmaterial-experter och forskare från olika akademiska områden.