Aluminium och bauxit nu på EU:s lista över kritiska råvaror

EU har lagt till bauxit, aluminiumoxid och aluminium till sin lista över strategiska råvaror. Det skriver Aluminium Insider.

Beslutet är en del av kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial som är avsedd att göra EU mer konkurrenskraftigt gentemot USA och Kina inom området ren teknik. Kommissionen har tidigare föreslagit målet att anskaffa minst tio procent av de sexton strategiska råvarorna inom unionens gränser till slutet av decenniet. Det föreslås också att man höjer sitt återvinningsmål till 15 procent.

Kommissionen listar 34 råvaror som kritiska. Målsättningen med listan är bland annat att  förenkla tillståndsförfarandet för projekt kring råvaror som finns med på listan. Man vill också  minska ”övervakningsbördan” i samband med sådana projekt, och öka återvinningen och inhemsk bearbetning av dessa råvaror.