Uranproduktionen stoppas efter militärkupp

Foto: Orano

Den franska uranjätten Orano har stoppat all sin produktion av urankoncentrat i Niger i Västafrika där en statskupp nyligen ägt rum.

Företagets egen förklaring till stoppet är att de valt att tidigarelägga ett planerat underhållsstopp då deras lager av kemiska produkter börjat sina. Orano försäkrar dock att gruvverksamhet i landet fortgår som vanligt.

Orano har omkring 900 medarbetare i Niger. Uranproduktionsanläggningen har varje år underhållsstopp, men det schemalagda stoppet skulle infalla först 2024.

Enligt Reuters och branschsajten L’Usine Nouvelle ska åtgärderna ses som en direkt följd av militärkuppen i Niger nyligen. Någon risk att Orano helt ska dra sig ur Niger föreligger dock inte, enligt den europeiska atomenergiorganisationen Euratom.

Niger står för 4,7 procent av den globala uranproduktionen.