Uranpriset det högsta på ett decennium

Foto: Wikimedia Commons

Uranpriset har rusat i höjden på grund av ökad efterfrågan på kärnkraft världen över oh är nu det högsta på ett decennium, 60 dollar per pund. En så hög siffra har inte uppmätts sedan 2011.

Uranpriserna har stigit med 20 procent hittills under 2023, enligt World Nuclear Association (WNA). Därmed har uranpriset ökat mer än andra metaller i år.

WNA spår att världens reaktorers behov av uran kommer att nå nära 130 00 ton om året 2040 – från uppskattningsvis 65 650 ton i år. Kina står för en stor del av den ökade efterfrågan på kärnkraft. 2020 gick landet om Frankrike för att bli världens näst största producent – leder gör USA - med en driftskapacitet på 96 GW. Kina har för närvarande 38 kärnkraftsreaktorer i drift och 19 under uppbyggnad.

Efterfrågan på metallen har ökat på senare tid på grund av dess tillämpning inom kärnenergiproduktion och den ökande populariteten för kärnkraft som en förnybar energiresurs, även bland skeptiker. Uran har presterat bättre än prisökningen på andra metaller hittills i år.