Kazakstan ökar uranproduktionen

Foto: NAC Kazatomprom JSC/Wikimedia Commons

Kazakstan är en av världens störta uranproducenter. Nu meddelar Kazatomprom, det statliga kazakiska uranbolaget, att de kommer att öka produktionsvolymerna med 6000 ton uran till 2025.

Beslutet att öka produktionen motiveras av förbättrade marknadsvillkor för uran och framgångsrika medellång- och långtidskontrakt med nya och befintliga kunder.

Enligt organisationen World Nuclear Association kommer efterfrågan på uran att öka med 27 procent under perioden 2021–30 och därefter med ytterligare 38 procent från 2031–40. Den största efterfrågeökningen ses i Kina och Ryssland.

Kazatomprom har inte fastställt sina produktionsmål efter 2025 på grund av ”geopolitisk osäkerhet, globala leveranskedjeproblem och inflationstryck”.

Kazatomprom producerar uran från 26 fyndigheter i Kazakstan.