Metallprisernas utveckling i september och oktober

Foto: PHGCOM/Wikimedia Commons

SGU har nyligen släppt sin statistik för metallprisernas utveckling i september och oktober.

Metallpriserna under september och oktober påverkades av stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin och hot om att amerikanska centralbankens kan fortsätta räntehöjningar efter en tids paus. Rapporten konstaterar att oroligheterna i världsekonomin fortfarande gör sig påmind, men noterar att priset på uran stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.

Kinesiska stålverk fyllde på sina lager inför helgdagarna i början av oktober. Priset på järnmalm nådde en sex månaders högsta nivå på 124,65 dollar den 20 september. Under helgdagarna rådde begränsad aktivitet inom ståltillverkning vilket bidrog till att priset på järnmalm minskade i början oktober.

– Fastighetssektorn är en stor konsument av stål. Trots att kinesiska staten har vidtagit stimulansåtgärder är branschen fortfarande skakig och det var instabila priser på järnmalm hela oktober ut, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Fastighetssektorn i Kina efterfrågar även stora mängder av basmetallerna koppar och zink. I september präglades fastighetsmarknaden i Kina av optimism. Priset på zink nådde en fyra månader högsta nivå på 2 641 dollar per ton den 29 september. Priset på koppar sjönk till under 8 000 dollar/ton i början av oktober. Orsaken till prisfallet under perioden var en allt starkare amerikansk dollar och stigande lagernivåer, enligt rapporten. Nickelpriset sjönk under hela perioden på grund av en stark amerikansk dollar och att efterfrågan minskade. Som ett resultat ökade nickellagren. Utbudet av nickel förväntas vara fortsatt stabilt under kommande år på grund av nickelutvinning i Indonesien.

Mot slutet av september sjönk guldpriset efter att amerikanska centralbanken signalerade om att det kunde vara aktuellt med en räntehöjning igen. Guldpriset ändrade därefter riktning helt och ökade under större delen oktober. Kriget mellan Israel och Hamas bidrog till att efterfrågan ökade eftersom investerare säkrar investeringar i oroliga tider.

Priset på litium föll i oktober till en två års lägsta nivå på drygt 23 000 dollar per ton. Koboltpriset höll sig på en stabil nivå, trots logistikproblem i sydafrikanska hamnar. Under året har metallen till stor del efterfrågats på grund av sina robusta egenskaper som gör den lämplig att användas i superlegeringar i flygplansmotorer.

Priset på uran har stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.