ABB i samarbete med BBRG kring utvecklingen av gruvspel

Foto: ABB

ABB och Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG), som är en del av den belgiska industrigruppen Bekaert,  har tecknat ett samförståndsavtal (MoU) om att gemensamt undersöka utveckling av servicekapaciteten för gruvspelsystem hos kunder världen över. Det framgår av ett pressmeddelande från ABB.

Det finns mer än 600 aktiva produktions- och servicespel i ABB:s installerade bas globalt. Nu ser företaget möjlighet att tillsammans med BBRG, en tillverkare av verksamhetskritiska avancerade linor och vajrar, betjäna dessa kunder med en samordnad metod.

De båda företagen kommer att utforma, utveckla och leverera tjänster fokuserade på att förbättra viktiga verksamhetsdelar för gruvspelkunderna. Konsultlösningarna inkluderar innovativa arbetssätt avseende säkerhet, produktivitet, riskminskning och hållbarhet.