Norska Stortinget säger ja till djuphavsbrytning

Foto: Giorgio Galeotti/Wikimedia Commons

Norge har säkrat en parlamentarisk majoritet för att gå vidare med sina planer på att öppna Ishavet för prospektering av mineraler på havsbotten, trots varningar från miljögrupper och fiskerinäringen om riskerna för den biologiska mångfalden av djuphavsutvinning av mineraler.

Norges mitten-vänsterregering och två stora oppositionspartier stödde ett regeringsförslag som tillkännagavs i juni och som gick ut på att positionera Norge som en föregångare inom djuphavsbrytning i kommersiell skala.

Målet är att diversifiera Norges ekonomi bort från fossila bränslen.

”De förnybara gröna industrierna drivs av mineraler. Detta är ett viktigt bidrag internationellt, säger Bård Ludvig Thorheim, parlamentsledamot, i ett uttalande.

Motreaktionen lät inte vänta på sig.  Ordföranden för Greenpeace Norge, Frode Pleym, sade att beslutet var "en katastrof för havet" och att brytningen skulle äga rum i "vår sista vildmark".

– Vi vet inte vilka konsekvenser detta kommer att få för ekosystemen i havet, för hotade arter som valar och sjöfåglar  eller för de fiskbestånd som vi bygger vår försörjning på, sade han.