Offentliggör koldioxidavtryck för borrstålprodukter i gruvindustrin

Borrstålprodukter från Alleima har ett lågt koldioxidavtryck. Foto: Alleima

I över 100 år har Alleima använt återvunnet stålskrot i sin produktion. Nu har Alleima förbundit sig att sätta mål för nettonollutsläpp i sin produktion. Även Sandvik Rock Tools har förbundit sig till initiativet för vetenskapsbaserade miljömål. Alleima blir ett av de första företagen som inför livscykelanalys för borrstålprodukter för gruvindustrin. Därför offentliggör Alleima sina utsläppsdata över koldioxidavtryck för sina borrstålprodukter och för sin kund Sandvik Rock Tools.

– Tredjepartsgranskningen är mycket viktig då den visar att resultatet är tillförlitligt och att beräkningarna har gjorts enligt standard. Sandvik Rock Tools är ledande när det gäller att driva övergången till en mer hållbar verksamhet inom vår bransch, säger Boel Schylander, Vice President Sustainability på Sandvik Mining and Rock Solutions.

Vi är glada över att kunna stödja Sandvik Rock Tools med ett produktspecifikt koldioxidavtryck. Hållbarhet är av avgörande betydelse för samhället omkring oss liksom för våra kunder och livscykelanalyser kommer att vara viktiga för företag i framtiden. Nästa steg för Alleima är att expandera denna metod över hela produktionskedjan och verifiera nedströmsprodukter i produktionsflödet, säger Mattias Eriksson, Global Product Manager för borrstålprodukter på Alleima.

Borrstålprodukter  från Alleima har ett lågt koldioxidavtryck. Alleima har minskat koldioxidutsläppen avsevärt genom effektiva processer, användning av fossilfri elektricitet och dedikerade investeringar, såsom byte till fossilfria bränslen för värmebehandling. Alleimas produkter har en hög andel återvunnet material, vilket minskar behovet av jungfruligt material.