Enerco köper bolag inom industriservice

Förvärvet av NTT sker som en del i Enercos expansion i Norrbotten. Foto: NTT

Nu ingår TotalTech Nordisk Transport Teknik, NTT, som ett helägt dotterbolag i Enercokoncernen. Förvärvet av NTT sker som en del i Enercos expansion i Norrbotten och regionen kring Gällivare. Bolaget NTT grundades 2006 och bedriver verksamhet inom industriservice, huvudsakligen inom gruvindustrin, och har sitt säte i Gällivare. Kärnverksamheten består av fältservice i Malmfälten samt en mekanisk verkstad för tillverkning och bearbetning.

NTT-organisationen blir en del av Enercos affärsområde Underhåll & montage. Huvudägarna, Mikael Lindgren samt Anders Nilsson kvarstår, i ledande position vilket skapar kontinuitet och borgar för stabil tillväxt som bygger för framtiden.

− NTTs lokala närvaro och långa erfarenhet av kundnära leveranser kompletterat med Enercos bredd, kapacitet och leveransförmåga ger oss ett stabilt kunderbjudande i en expansiv och spännande region. Samgåendet är i linje med vår övergripande strategi, säger Enercos vd, Niklas Pettersson.