Sigma Lithium säkrar finansieringsavsikt från BNDES för grön litiumproduktion

Sigma Lithium är ett kanadensiskt företag med ett marknadsvärde på 3 miljarder dollar och är involverat i produktionen av litium. Foto: Sigma Lithium

Sigma Lithium har erhållit ett icke-bindande avsiktsbrev (LOI) från Brasiliens utvecklingsbank (BNDES) om ytterligare finansiering för sitt Gröna Litiumprojekt Grota do Cirilo. Företaget planerar att investera 492,4 miljoner reais (nästan 99,4 miljoner USD) i anläggningen för produktion av litiumkoncentrat i Vale do Jequitinhonha, Brasilien.

Denna kreditlinje från BNDES är avsedd för att utöka projektet, och LOI markerar det första steget mot att säkra finansiering.

Inklusive utvärdering

Slutförandet av kreditlinjen från utvecklingsbanken beror dock på att Sigma Lithium följer BNDES operationella policyer.

Granskningsprocessen inkluderar en utvärdering av den föreslagna finansieringsstrukturen och tillhandahållandet av tillfredsställande säkerhet från Sigma Lithium till BNDES.

Källa: Sigma Lithium