Thyssen-Krupp noterar förlust - stålverksamheten tynger

Flygfoto över ThyssenKrupps högkvarter, riktning NW. Foto: Kredit: Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Industrikonglomeratet Thyssen-Krupp rapporterar en förlust vid årets början, drivet av högre räntor och kostnader samt nedskrivningar på stålverksamheten. Företaget med koncerncentralen i tyska Essen meddelade en nettoförlust på 314 miljoner euro för perioden, jämfört med en vinst på 75 miljoner euro året innan. Nedskrivningarna uppgick till omkring 200 miljoner euro.

En svagare efterfrågan och sjunkande priser inom stålsegmentet, särskilt från bilindustrin, bidrog till en halvering av det justerade rörelseresultatet (Ebit) till 84 miljoner euro.

Positiva resultat

Dock börjar effektivitetsprogrammet "Apex" visa första positiva resultat. Programmet siktar på att bidra med upp till två miljarder euro till det justerade Ebit och motverka negativa marknadseffekter till 2024/25.

Försäljningen minskade också med nio procent till cirka 8,2 miljarder euro på grund av minskad efterfrågan och lägre priser, vilket låg under marknadsexperternas förväntningar. Orderintaget sjönk med 13 procent.

Källor: Thyssen-Krupp /Handelsblatt