Stora miljövinster när guld renas med biodiesel

Foto: Chalmer tekniska högskola

Med guldörhängen från en pantbank i Göteborg och biodiesel från närmsta tankstation har forskare på Chalmers utvecklat ett miljövänligt recept för att återvinna och rena viktiga metaller.

− Rena metaller har en mängd användningsområden i ett modernt samhälle, bland annat för utvecklingen av gröna teknologier. Vår forskning visar hur metallindustrin kan öka takten i övergången från fossila till biobaserade lösningsmedel, säger Mark Foreman, docent vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Guld är inte bara en värdefull metall. En vanlig smartphone innehåller en liten mängd guld och metallen finns också i vardagelektronik vi har runt om oss.

För många tillämpningar blandas guld med andra metaller, som sedan behöver tas bort när det värdefulla guldskotet ska återvinnas. Då används organiska lösningsmedel, som fossil diesel.

− Även om dieseln som används vid produktion och återvinning av metaller inte förbränns, finns många goda anledningar att övergå till fossilfria alternativ. Vid produktion av olja läcker till exempel ofta metan, som är en värre växthusgas än koldioxid, ut i atmosfären. Mycket råolja innehåller dessutom giftiga aromatiska kolväten, som skadar nervsystemet och därför är farliga för människor och djur att andas in, säger Mark Foreman.

Tillsammans med forskarkollegorna på Chalmers har Mark Foreman hittat ett sätt att rena guldet genom att istället använda biodiesel som tillverkas av exempelvis restprodukter från skogs- och massaindustrin, och som säljs som fordonsbränsle under varunamnet HVO100.

I forskarnas recept löses guldskrot  −  oftast i form av små örhängen som Mark Foreman köper på en pantbank i Göteborg – i en blandning av saltsyra och salpetersyra (kungsvatten). Guld i smycken är en legering med andra metaller, bland annat silver, som då fälls ut i fast form som silverklorid. Sedan extraheras rent guld ur lösningen genom att först tillsätta HVO100 och kemikalien malonamid, och sedan skaka hela blandningen med vanligt saltvatten.  

− Vårt recept innebär ett miljövänligt sätt att extrahera rent guld ur en blandning av många metaller. Liknande studier har genomförts tidigare, men har inte uppnått en lika hög renhet på guldet. Kombinationen av biodiesel och malanomid är också speciell, eftersom den ersätter både fossil diesel och andra problematiska kemikalier. HVO100 är dessutom mycket rent och fungerar utmärkt i ett laboratorium, man behöver inte specialbeställa utan det är bara att gå till närmsta station och fylla på sin dunk, säger Mark Foreman.

Chalmersforskarnas menar att deras metod går att använda för att rena fler metaller än guld, till exempel koppar.