Producerar stål med fossilfri energi från solpaneler

Produktionen vid SSAB:s anläggning i Italien drivs nu helt med energi från solpaneler. Foto: SSAB

Produktionen vid SSAB:s anläggning i Ghedi i Italien drivs nu helt med fossilfri energi från solpaneler. SSAB har en ambition att erbjuda två utsläppsfria stålprodukter. Målet är att vara först på marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026.

Övergången till fossilfri energi på SSAB:s italienska verksamhet är en del av företagets övergripande hållbarhetsstrategi. Projektet genomförs av Solnet Group, som erbjuder smarta, solenergilösningar som tillhandahåller exakta realtidsdata för solenergianläggningen. Panelerna beräknas generera 830 MWh per år.

– Vi är glada över att kunna nå våra hållbarhetsmål med hjälp av solenergi. Vi kommer att utnyttja cirka hälften av den energi som tillhandahålls av solenergisystemet för vår produktion i Ghedi Steel Service Center, kontorsbyggnaden och för laddning av våra elfordon. Resten kommer att säljas tillbaka till nätet, säger Julia Seeber, vd för SSAB Swedish Steel S.p.A

SSAB Steel Service Center i Ghedi tillverkar längdkapat stål av välkända SSAB-varumärken som SSAB Laser, Strenx, SSAB Domex och SSAB Boron med en årlig bearbetningskapacitet på 80 000 ton – allt producerat med enbart fossilfri energi.