De vill leta guld i Gnesta

Guldtacka tillhörande polska centralbanken. Foto: Szaaman/Wikimedia Commons

Bergmästaren har beviljat prospekteringsbolaget Viad Royalties AB undersökningstillstånd i Gnesta kommun strax söder om Södertälje, tre år framåt, avseende koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, guld, rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina. Det framgår av ett beslut från Bergsstaten.

En förutsättning för att få undersökningstillstånd är att undersökningar i området kan leda till fynd av koncessionsmineral. Viad Royalties pekar på att det inom området finns en gammal gruva Frustunagruvan, som producerade nickel och koppar. Därför finns skäl att anta att det finns mer koncessionsmineral, som man med moderna undersökningsmetoder hoppas kunna hitta.

Prospekteringsområdet området drygt 3000 kvadratmeter.