Yaras gruvdrift i Siilinjärvi bland Finlands främsta – fortsätter importera ammoniak från Ryssland

Yaras gruvdrift i Siilinjärvi. Foto: Yara

Yara Suomi Oy, baserat i Siilinjärvi i norra Savolax, hade under förra året en av de mest betydande investeringarna i Finland, vilket placerade gruvan bland de främsta i landet när det gäller brytning. Detta framkommer i en rapport från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förra året bröts det 26,2 miljoner ton malmbrytning, vilket gjorde Yaras gruva till den tredje största i Finland.

I Finland bedriver för närvarande 21 bolag gruvdrift på 39 platser. Sammanlagt investerades 380 miljoner euro under förra året, en ökning med 26 procent jämfört med året innan. De största investeringarna gjordes i gruvorna i Kevitsa, Terrafame, Kittilä och Siilinjärvi.

Samtidigt ökade malmutvinningen i Finland förra året, en utveckling som Tukes uppskattar drivits av behovet av metaller för den gröna omställningen och guldletning.

Sanktioner

Yara, som är en stor tillverkare av gödningsmedel, har minskat sin ammoniakimport från Ryssland med cirka hälften förra året. Företaget hävdar att de endast köper ammoniak från "ryska leverantörer som inte omfattas av sanktioner." Importen från Ryssland fortsätter på grund av Europas instabila energisituation och svårigheterna att få tag på ammoniak.

Förutom Ryssland importerar Yara ammoniak från sina egna fabriker i Europa, samt från Egypten, Algeriet, Indonesien och USA. Eftersom Ryssland spelat en stor roll i produktionen av ammoniak har sanktionerna minskat den globala tillgängligheten av ammoniak.

Järnvägstransporter

Före kriget i Ukraina kom majoriteten av ammoniaken för Finlands gödningsproduktion från Ryssland. Förra året minskade Yara sin import med hälften och stoppade helt importen av andra ryska råvaror.

Yara använder årligen omkring en halv miljon ton ammoniak. Till fabrikerna i Uusikaupunki och Karleby kan ammoniaken transporteras med fartyg, men till Siilinjärvi kan den endast transporteras med järnväg från Karleby eller Ryssland.

Ammoniak är en viktig råvara för både gödningsproduktion och gruvdrift. Yaras gruva i Siilinjärvi är den enda fosfatgruvan i EU och är en viktig källa för fosfor, som är en avgörande råvara för gödningsmedel. Yara betonar vikten av att hålla gruvan och gödningsproduktionen igång för att säkerställa livsmedelsförsörjningen.

Betydande aktör

Yara International ASA är ett globalt företag med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget är en av världens ledande producenter av gödningsmedel och en betydande aktör inom industriella kemikalier och miljöteknik. Yara strävar efter att bidra till en hållbar matproduktion och minska miljöpåverkan från jordbruk och industriella processer.

Källa: Yle Uutiset