Stort fynd av sällsynta jordartsmetaller i USA - jämför sig med LKAB

Bild: Wikimedia Commons

Prospekteringsbolaget US Critical Materials har eventuellt hittat den största fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller av hög kvalitet någonsin i USA. Upptäckten gjordes i Montana. De höga halterna av värdefulla metaller har bekräftats av Activation Labs, ett välrenommerat analyslaboratorium i Kanada.

– Vi har bekräftat att Sheep Creek har den högsta halten av sällsynta jordartsmetaller i USA, med ett resursvärde på många miljarder dollar, säger Jim Hedrick, US Critical Materials vd i ett pressmeddelande.

Halten av sällsynta jordartsmetaller (förkortat TREO) uppgår till nästan 9 procent (89 932 ppm), vilket vida överstiger andra inhemska och utländska projekt.

US Critical Material jämför sig med LKAB:s fynd i Norrbotten förra året.

”För [att sätta det i sitt] sammanhanget tillkännagav den svenska regeringen den 12 januari 2023 att ett svenskt statligt gruvbolag hade upptäckt Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, med en genomsnittlig halt på 0,18 % TREO”.

Sheep Creek-projektet innehåller tolv värdefulla mineraler. Utöver deras höga halter av sällsynta jordartsmetaller framhåller bolaget att inmutningarna har låga halter av radioaktivt torium, vilket förkortar tillståndsprocessen. US Critical Materials arbetar nu med att tillsammans med ett laboratorium att utveckla högeffektiva, miljösäkra processer för bearbetning av de sällsynta jordartsmetallerna i USA.