Växande robotsektor kan råda bot på arbetskraftsbrist i gruvindustrin

Arkivbild.

Robotsektorn väntas växa och vara värd 218 miljarder dollar år 2030, enligt en färsk rapport från Global Data, som spår att robotlösningar kan komma att råda bot på den skriande arbetskraftsbristen i sektorn.

Så kallade servicerobotar kommer att utgöra robotsektorns "tillväxtmotor", enligt GlobalDatas rapport Robotics in Mining.

"Då gruvindustrin står under press att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten och säkerheten, är automatisering en potentiell lösning”, framhåller rapporten.

Automatisering erbjuder ökad gruvproduktivitet eftersom robotteknik effektiviserar transport-, borrnings-, sprängnings- och prospekteringsprocesser.

Rapporten fokuserar särskilt på distansstyrda fordon, autonoma lastbilar och dumpningsfordon.  Man uppskattar att det finns 1 032 i drift, varav drygt 40 procent i Australien.

"De här lastbilarna är i drift dygnet runt och optimerar rutter för att minimera bränsleförbrukningen med 10 % och öka produktiviteten med upp till 30 %, samtidigt som de minskar risken för olyckor med 80 %”.

Gruvbolaget BHP framhålls som ett framgångsrikt exempel. Företaget har 367 autonoma lastbilar i dirft; som ett resultat av detta har företaget rapporterat en ökning av produktiviteten med 20 procent, en lika stor minskning av driftskostnaderna och en  minskning med 90 procent av olyckor där lastbilar är inblandade.