SSAB: andra fasen av Fossa-samarbetet inleds

Den andra fasen av samarbetsprojektet Fossa (Fossil-free Steel Applications) som koordineras av SSAB Europe har tilldelats finansiering av Business Finland. Projektet stödjer SSAB:s mål om att bygga en fossilfri värdekedja från stålproduktion till slutkund.

SSAB har som mål att tillsammans med FOSSA-konsortiets partners skapa fossilfria eller koldioxidsnåla värdekedjor för den finska maskinbyggnads- och metallindustrin.

Fas I i Fossa-projektkonsortiet bestod av fyra företag (SSAB Europe Oy, Hiab Finland Oy, Fortaco Ostrobothnia Oy och Indalgo Oy), tre forskningsorganisationer (Uleåborgs universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, och Tammerfors universitet) samt in kind-företag, t.ex. Ponsse Oyj. Nya företag har tillkommit som partners i projektets andra fas.

Den första fasen av Fossa-projektet inleddes 2022 och med hjälp av den utvecklades många nya produkter, bland annat metallbelagda SSAB ZeroTM -produkter och den första finska applikationen med fossilfritt stål, Hiabs lastväxlare MULTILIFT Ultima 18S FFS.

FOSSA-projektet består av tre huvudteman: värdekedjan för fossilfritt stål, avancerade stål och tillämpningar samt virtuell tillverkning av stålprodukter.

– I Fossa-projektet utvecklar vi fossilfria stålprodukter och hela värdekedjan, inklusive lasthantering och transportindustri. Finansieringen av den andra fasen möjliggör omfattande utveckling av nya produkter i samarbete med kunder och universitet samt utökning av fossilfria värdekedjor till bland annat den finska verkstads- och marinindustrin, säger Pasi Suikkanen, produktutvecklingschef på SSAB Europé, i ett pressmeddelande.

Den totala budgeten för den andra fasen som nu startar uppgår till cirka 3,9 miljoner euro för SSAB, varav Business Finland finansierar cirka 1,5 miljoner euro.

SSAB:s styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att ställa om den nordiska tunnplåtsproduktionen. Målet är att till stor del bli av med koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. Bakgrunden till beslutet är, enligt SSAB, den starkt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Investeringsbeslut har fattats gällande omställning av produktionsanläggningarna i Oxelösund och Luleå. I ett tredje steg väntas en omställning av stålverket i Brahestad, Finland.