Grangex tecknar off-take avtal med Anglo American

Sydvarangers anriknings- och pelletsverk i Kirkenes i Nordnorge. Foto: Clemensfranz/Wikimedia Commons

Nyligen slutförde gruv- och prospekteringsbolaget Grangex förvärvet av 100 procent av aktiekapitalet i Sydvaranger Mining AS. Sydvaranger äger en nedlagd järnmalmsgruva i Kirkenes i Nordnorge. Nu har bolaget också slutit avtal om försäljning av magnetitkoncentrat med gruvjätten Anglo American, ett avtal om omfattar all produktion magnetitkoncentrat från Sydvarangergruvan under hela gruvans livslängd.

Anglo American kommer också att delta i finansieringen av återstarten av Sydvarangergruvan till ett belopp om minst 50 miljoner dollar.

Grangex kommer att inrätta en teknisk styrkommitté, med en representant för Anglo American. Kommittén kommer att övervaka den nya genomförbarhetsstudien för Sydvarangergruvan. Genomförbarhetsstudien kommer att undersöka och bekräfta en ny optimal gruvplan, bekräfta en produktspecifikation för direktreduktion samt en ny metod för deponering av anrikningssand.

Baserat på en befintlig genomförbarhetsstudie från 2020 har Sydvarangergruvan potential att producera upp till 4 miljoner ton per år av ultrahöggradigt koncentrat under en period av 25 år.

Enligt Grangex innebär avtalet med Anglo American ”att Sydvarangergruvan får en betydligt mindre risk ur ett kommersiellt perspektiv och kommer att underlätta den projektfinansiering som krävs för en återstart av verksamheten”.