USA:s stålimport ökade i mars – vissa produkter steg mer än 100 procent

Foto: jatinsanghvi/Wikimedia Commons

USA importerade totalt 2,5 miljoner ton stål i mars 2024, inklusive 2 miljoner ton färdigt stål. Det är en uppgång på 1,6 respektive 14,7 procent jämfört med februari 2024, enligt preliminära siffror som rapporterats till American Iron and Steel Institute (AISI).

För vissa stålprodukter steg importen på ett spektakulärt vis i mars jämfört med februari, däribland ”line pipes” (upp 118 procent), plåtar i coils (upp 70 procent), varmvalsade plåtar (upp 40 procent), mekaniska rör (upp 23 procent) och varmförzinkade plåtar och band (upp 21 procent).

De största leverantörerna var Kanada, Brasilien, Sydkorea, Mexiko och Japan, i fallande ordning. EU finns inte med på den listan – men det gör anmärkningsvärt nog inte Kina heller, som kraftigt ökat sin stålimport till många andra länder det senaste året.

Kevin Dempsey, ordförande för AISI, kommenterar rapporten:

– Enligt OECD växte kinesisk stålexport från 68 miljoner ton 2022 till 95 miljoner ton 2023, en ökning med 40 procent på bara ett år. Även om vi ännu inte har sett en liknande ökning av direkta kinesiska stålleveranser till USA, bearbetas kinesisk stålexport till marknader i tredjeländer ofta vidare till annat stål eller nedströms tillverkade produkter som sedan exporteras till den amerikanska marknaden.

– Kina stör världsmarknaderna både genom att subventionera produktionen av stål och andra produkter och genom att dumpa dessa produkter i USA och andra marknader. Den kinesiska regeringen utökar också sina orättvisa handelsmetoder utanför sina gränser genom att subventionera sina stålproducenter för att bygga ytterligare exportorienterad ståltillverkningskapacitet utanför Kina - särskilt i Sydostasien genom Nya Sidenvägen-initiativet.