Keliber rekryterar från jordbruk och pälsdjursnäring

Här uppstår Kelibers nya litiumfabrik. Foto. Keliber/ Sibanye-Stillwater

Keliber, ett finländskt gruvföretag som specialiserar sig på litiumutvinning, rekryterar nu arbetskraft från jordbruk och pälsdjursnäring. På riktningsarbetena i Kaustby arbetar nu flera personer som tidigare varit verksamma inom dessa sektorer.

Pälsdjursuppfödare arbetar nu på Kelibers anläggning i Kaustby. Denna omställning är ett resultat av den minskade efterfrågan på pälsprodukter, vilket tvingat många att söka nya karriärmöjligheter. Arbetet vid anrikningsanläggningen har gett dessa arbetare nya möjligheter och bidrar samtidigt till utvecklingen av Finlands litiumproduktion.

I Karleby utbildas nu personer som vill byta bransch för arbete vid Kelibers nya litiumförädlingsanläggning. Den nya anläggningen har nått taklagsfest och är snart redo att tas i bruk. Utbildningsplatserna för vuxna vid Yrkesinstitutet i Mellersta Österbotten (KPEDU) är mycket eftertraktade. Förra hösten sökte 250 personer till de 50 utbildningsplatserna som riktar sig till vuxna. På grund av den höga efterfrågan fördubblades antalet platser för unga till 34.

Kelibers aktuella gruvverksamhet

Keliber är ett företag som fokuserar på utvinning och förädling av litium, en viktig råvara för batteriproduktion. Företaget driver flera gruvor i Finland och har nyligen startat byggandet av en ny förädlingsanläggning i Karleby. Denna anläggning är en del av Kelibers satsning på att bli en ledande aktör inom litiumindustrin i Europa.

Litium är en kritisk komponent i batterier som används i allt från elbilar till energilagringssystem. Efterfrågan på litium förväntas öka kraftigt de kommande åren i takt med att fler länder satsar på förnybar energi och elektrifiering av transportsektorn. Kelibers projekt i Finland är därför av stor betydelse för att möta denna ökande efterfrågan och minska Europas beroende av import från andra delar av världen.

Keliber har även satsat på att utveckla hållbara utvinningsmetoder och minimera miljöpåverkan. Företagets anläggningar är designade för att vara så energieffektiva som möjligt och använda moderna teknologier för att hantera avfall och utsläpp.

Framtiden för Finlands litiumindustri

Finlands litiumindustri står inför en spännande framtid med många möjligheter. Keliber spelar en central roll i denna utveckling genom sina satsningar på utvinning och förädling av litium. Företagets projekt bidrar till att stärka Finlands position som en viktig aktör inom den globala litiumindustrin.

Med fortsatt fokus på hållbarhet och teknologisk innovation kan Finlands litiumindustri inte bara möta den ökande efterfrågan på litium utan också bidra till att driva på den gröna omställningen både nationellt och internationellt. Kelibers arbete med att rekrytera arbetskraft från olika sektorer visar också på en anpassningsbarhet och flexibilitet som är nödvändig för att möta framtidens utmaningar.

Det är tydligt att Finlands satsning på litium och andra kritiska råvaror är numera en viktig del av landets ekonomiska och industriella strategi. 

Källa: Keliber Oy