Rio Tinto pressas att lämna Londonbörsen

Rio Tintos namn kommer från en flod i sydvästra Spanien där företaget började sin verksamhet. Foto: Carol Stoker, NASA/Wikimedia Commons

Gruvjätten Rio Tinto kan lämna Londonbörsen, där företaget har sin primära notering, för Sydney i Australien. Det autraliensisk-brittiska företaget är nu dubbelnoterat i båda länderna, men pressas nu av en fond, Palliser Capital, som förvaltar cirka 850 miljoner dollar i tillgångar, att överge denna struktur.

En brittisk investerare som branschsajten Mining talat med tror att en sådan åtgärd kan få Rio Tintos aktiekurs att stiga med ”nästan 40 procent”.

– Vad vi tror är grundorsaken till undervärderingen är en extremt klumpig och föråldrad dubbelnoterad företagsstruktur, sade Pallisers investeringschef James Smith vid Sohn Hong Kong investeringskonferens enligt Financial Times.

Att sammanföra de två enheterna och notera företaget i Sydney var exakt det som konkurrenten BHP gjorde för två år sedan. Ett annat storbolag, Shell, överväger samma sak ”på grund av europeiska investerares apatiska inställning – för att inte säga direkta fientlighet - till fossila bränslen”.

Med ett börsvärde på 98 miljarder pund är Rio Tinto för närvarande det nionde största företaget på FTSE 100 och världens andra största gruvbolag.