UPS-system säkrar driften för Boliden Garpenberg 

Gruvverksamheten i Garpenberg sker på 1500 meters djup och säkerhet är ett högt prioriterat område. Foto: Boliden

I Garpenberg nära Hedemora ligger en underjordsgruva för zinkbrytning. Gruvan i Garpenberg, som drivs av Boliden är enligt uppgift belägen i det äldsta gruvområdet i världen som fortfarande är i drift.

Gruvan, där cirka 470 personer har sin arbetsplats, har stort fokus på automatiserade tekniklösningar.

Varje medarbetare geolokaliseras– UPS-system säkerställer driften

Gruvverksamheten i Garpenberg sker på 1500 meters djup och säkerhet är ett högt prioriterat område, inte minst när det kommer till att kunna hantera nödlägen vid anläggningen.

 – Varje gruvarbetare är exempelvis försedd med en MMI-tagg som är uppkopplad mot ett positioneringssystem vilket gör att vi kan se var varje medarbetare befinner sig under gruvans sprängningstider samt vid ett nödläge, säger Emil Virtanen på Boliden Garpenberg i ett pressmeddelande.

 För att säkra verksamheten och funktionen av positioneringssystemet använder Boliden Garpenberg en stor mängd UPS:er.

 – Vår verksamhet sker på stora djup där det inte är praktiskt möjligt att installera en bränsledriven reservkraftlösning. Därför är UPS-system vår lösning både för avbrottsfri kraft och för att fungera som reservkraft vid elavbrott, förklarar Emil Virtanen. 

Analyserar löpande risker

Som en del av sitt säkerhetsarbete genomför Boliden Garpenberg löpande kartläggningar av driftstabiliteten. I den senaste analysen identifierades ett behov av att se över lösningen för avbrottsfri kraft och befintliga UPS-installationer.

Därför kontaktades företaget Coromatic.

 – Dimensionering av reservkraft och avbrottsfri kraft är en komplicerad ekvation där man behöver förhålla sig till driftstabilitet, tekniska möjligheter, säkerhet och ekonomiska aspekter. Dessutom har vi en väldigt speciell miljö i gruvan som ställer höga krav på alla de tekniska lösningar som används vilket även har bäring på UPS-installationer, förklarar Emil Virtanen.

Coromatic fick ett helhetsuppdrag att se över bolagets kompletta UPS-lösning. Totalt har Boliden över 200 UPS:er installerade i gruvan i Garpenberg och cirka 190 av dessa används för att säkra drift av system som har med personsäkerhet att göra, utöver deras normala funktion för att funktionssäkra utrustning från yttre störningar.

Specialanpassade UPS:er för kritiska miljöer

Resultatet av Coromatics analys blev att ett antal av de mest kritiska UPS-enheterna byts till en lösning som är ännu mer anpassad för den utmanande miljön i gruvan.

Bland annat handlar det om att modernisera ett antal av de UPS-enheter som försörjer positioneringssystemet med kraft.

 Ytterligare ett resultat av samarbetet är att Coromatic ska säkerställa att gruvan har den mest verksamhetsanpassade lösningen för avbrottsfri kraft. Som en helhetsleverantör av både produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft ansvarar Coromatic även för underhåll och service av de mest kritiska UPS-systemen i anläggningen.

Fakta UPS

UPS (uninterrupted power supply) installeras mellan inkommande el och den utrustning som inte får drabbas av någon form av störning för att ge hel avbrottsfri kraftförsörjning.