- Gruvdrift på naturområde kräver undantagstillstånd, säger Finlands miljöminister 

AA Sakatti Mining Oy är ett finskt dotterbolag till det brittiskbaserade gruvföretaget Anglo American, som utforskar den mångmetalliga fyndigheten Sakatti i Sodankylä. KATI genomför diamantborrning åt AA Sakatti Mining Oy. En viktig del av samarbetet är den hydrogeologiska testningen som utförs i samband med KATIs borrning och den nästan realtidsinformation som genereras från den. Foto: Kati Oy

Enligt Finlands miljöminister Kai Mykkänen (Saml.) måste den omstridda gruvan Sakatti, som ligger på skyddade Viiankiaavu, söka ett undantagstillstånd från regeringen, meddeler nyhetssajten Yle Uutiset. Ett undantagstillstånd behövs eftersom det är oklart hur grundvattensänkningen efter gruvans byggande kommer att påverka området. Det kan betydligt försämra Viiankiaavu's skyddade växt- och djurarter samt naturtyper.

Ett undantagstillstånd från naturskyddet kräver uppfyllandet av strikta krav enligt naturskyddslagen: projektet måste ha ett avgörande allmänt behov och inga alternativ får finnas. Minister Mykkänen tog inte direkt ställning till om Sakattigruvan uppfyller undantagstillståndets hårda krav.

Minister Mykkänens uttalanden visar en sympatisk inställning till Sakattigruvprojektet. Mykkänen säger inte direkt att undantagstillståndet bör beviljas för gruvprojektet, men han försvarar gruvans behov med Europas gröna övergång och Finlands roll i det.

Nickel och koppar

Om Sakatti blir verklighet skulle gruvan i Sodankylä främst producera nickel och koppar.

Under sitt besök på Viiankiaavus naturstig medgav Mykkänen att mossmarken är unik. Samtidigt betonar ministern att gruvan ligger i hörnet av mossen och dess påverkan på grundvatten påverkar området mellan Kitisenjoki och Sakatti vid skyddsområdets västra kant.

Mykkänen noterar också att förordningen om skydd av mossar kan ändras i regeringen, för närvarande förbjuder förordningen gruvdrift på Viiankiaavu.

Kontrovers kring malmresursmängden

Offentligheten har framställt Sakatti som en medelmåttig fyndighet och inte en världsklassgruva, som gruvbolaget och medier inklusive Yle har hävdat under över ett decennium. Detta väcker frågan om gruvprojektet uppfyller undantagstillståndets krav att det inte finns något alternativ.

En ifrågasättande beräkning har gjorts av fysikprofessor Mikko Sipilä, Värriö Research Station's chef, baserat på GTK och andra källor, som är känd som en försvarare av Viiankiaavu från gröna Riikka Karppinens partner. Sipilä publicerade sina beräkningar på sociala medier för ett år sedan.

- Detta är en mindre fyndighet än Kevitsa i närheten. Talvivaara gruva (nu Terrafame i Sotkamo, Kainuu) har sex gånger mer nickel. Sverige har betydligt större kopparfyndigheter, liksom Polen, säger Sipilä.

Enligt Sipilä är Sakatti småskaligt på världsnivå och medelstort i finsk skala.

Pertti Lamberg, VD för gruvbolaget Sakatti Mining, och miljöminister Mykkänen inspekterade Viiankiaavu och ansåg att det centrala är fyndighetens höga nickel- och koparhalt, vilket gör den betydande.

Väntan på naturbedömning av konsulten

Gruvprojektet väntar för närvarande på en naturbedömning från en konsult som anställts av gruvbolaget. Därefter kommer gruvan att inkluderas i länsplanen och bolagets tillståndsansökningar.

Tillståndet för undantag från naturskyddet kan dock förhindras om Sakattigruvans etablering inte har ett otvetydigt behov enligt naturvårdslagens krav på ett mycket viktigt allmänt intresse och det finns likvärdiga eller bättre alternativ för gruvdriften.

Källa: Yle Uutiset