Alleima investerar i ny vakuumomsmältningsugn

Carl von Schantz, chef för Tube-divisionen. Foto: Alleima

För att möta kundernas ökande efterfrågan på stång- och rörprodukter i omsmält höglegerat nickel och rostfritt stål, investerar Alleima i en ny vakuumomsmältningsugn (VAR), i Sandviken. Det skriver Alleima i ett pressmeddelande.

Ugnen ökar produktionskapaciteten för produkter inom segment som flyg, medicinteknik, samt olja och gas. Produktionen är planerad att starta under hösten 2025.

Under de senaste åren har Alleimas strategi varit att utöka produktportföljen mot mer höglegerade nickelbaser, både för stång- och rörprodukter.

Alleima har idag tre VAR-ugnar på industriparken i Sandviken, Sverige. Med ytterligare en ugn vill Alleima möta den ökade efterfrågan som finns för omsmält material av höglegerade nickelbaser och rostfritt stål.

– Materialinnovation och tekniskt ledarskap är en grundläggande del av Alleimas strategi och utvecklingsarbete. Investeringen i Sandviken gör det möjligt att ytterligare dra nytta av våra framsteg på det här området. Ökad kapacitet för omsmält material kommer att stödja tillväxten för flera av våra strategiska segment, säger Carl von Schantz, chef för Tube-divisionen.

Vakuumomsmälta material används i medicintillämpningar som ortopediska implantat, benskruvar och annan fixering. Flygindustrin använder också omsmälta stålsorter för olika komponenter som landningsställ och andra strukturella element i flygplanen.

– VAR-ugnarna är strategiskt viktiga för att Alleima ska kunna leverera de högförädlade produkter som krävs inom segment som medicinteknik, flygindustrin samt olja och gas. VAR är en sekundär smältningsprocess där stålgöt omsmälts under vakuum, vilket ger den kemiska och mekaniska renhet som behövs för att möta slutanvändarnas krav på materialet i mycket krävande applikationer, säger Sofia Hansson, chef för affärsområdet Tube Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Ugnen kommer att installeras under produktionsstoppet sommaren 2025 och vara i produktion i början av hösten.