Startup vill återvinna gruvavfall med bakterier

Startupbolaget använder bakterier för att återvinna stål från skrot. Foto: Visitor7/Wikimedia Commons

Startupbolaget Rudanec Biotec, som grundades i Chile 2019, använder bakterier för att återvinna stål från skrot. Företaget har fått många fina utmärkelser, men har trots det varit tvungen att skjuta upp sin pilotfabrik flera gånger, som man nu hoppas kunna inviga i slutet av året.

– De mikroorganismer vi använder kommer från Tatio-gejsrarna i Atacamaöknen. Men vi har anpassat dem till ännu mer extrema miljöer, så att de biologiskt kan bryta ned stål, förklarar forskaren och grundaren av startupen, Nadac Reales, som är civilingenjör och har examen inom bioteknik.

Rudanac Biotec skriver på sin hemsida att de har ”utvecklat en unik patenterad process som möjliggör biologisk nedbrytning av metallskrot, med hjälp av mikroorganismer som livnär sig på metallen utan att generera förorenande avfall, är miljövänlig, lönsam, skalbar och enkel att implementera”.

Produkten som genereras efter den biologiska sönderdelningen av metallen har flera applikationer, enligt företaget, bland annat kan den öka kopparutvinning i gruvindustrin, återvinna metaller och  ersätta vissa blästringsprocesser samt eliminera det oxiderade skiktet i metallstrukturer.