Kati Ab provborrar i Sokli i finska Lapplands östra ödemark

Provkontroll efter testborrningar. Foto: Finnish Mineral Group

De provborrningar som görs visar vilka halter det finns av de olika ämnena i malmen, men viktiga är också de anrikningstest som görs i olika laboratorier inte bara i Finland och det övriga Europa utan också i Kanada.

Inom gruvbranschen talar man om recept. Varje gruva behöver sitt recept för att lösgöra värdefulla malmer. Ingen malmkropp är en annan lik, så även för Sokli behöver man ta fram skräddarsydda recept.

Sällsynta jordartsmetaller

Under de senaste tre åren har man hittat bland annat neodym och praseodym här. Det är metaller som behövs för att producera permanentmagneter för vindkraftverk och elbilar. För tillfället finns det ingen gruvdrift som utvinner de här sällsynta jordartsmetallerna i Europa, men EU hoppas att den situationen ska förändras så fort som möjligt.

På ett halvt dygn har borren kommit ner på 13 meters djup. På en vecka ska man ha nått sitt mål, ungefär 350 meter.

Efter tidigare provborrningar har Finlands Malmförädling Ab, företaget som äger Sokli, räknat ut att reserverna av sällsynta jordartsmetaller i Sokli skulle räcka till 1 500 vindkraftverk eller alternativt två miljoner elbilars behov per år. Av behovet i Europa skulle en gruva här kunna täcka en tiondedel, uppger bolaget.

Satsning på tio miljoner euro

Från berggrund till permanentmagnet är färden ändå inte enkel. På tre år har man satsat tio miljoner på provborrning och analyser i Sokli. Det går åt pengar när man vill försäkra sig om att produktion i närheten av östgränsen i Lappland skulle vara ekonomiskt lönsamt. Vad priserna i framtiden blir kan man förstås inte veta med säkerhet, även om prognoserna i nuläget ser lovande ut för företaget.

Nuförtiden kan man producera data om anrikningsmöjligheter väldigt effektivt, säger Soklis projektchef Pasi Heino, till Yle uutiset

– I malmen i Sokli finns flera ämnen som man kan utvinna. På ett ställe görs analyser av sällsynta jordartsmetaller och på ett annat ställe utreds fosfatutvinning,

Rare earth elements

Sällsynta jordartsmetaller (eller REE, efter engelskans rare earth elements) gör det inte lätt att utvinna dem. De förekommer bara i väldigt låga koncentrationer och aldrig en och en, utan alltid i sällskap av andra REE-metaller.

- För att separera REE-metallerna från värdmineralen måste malmen först krossas och malas, men efter det får man kliva över till kemin, förklarar Metallinjalostajat ry:s vd Saku Vuori, som för ett år sedan var forskningschef på Geologiska forskningscentralen GTK, till nyhetssajten Yle uutiset

Geologer undersöker stenproverna i takt med att de fås upp ur jorden. Enligt Finlands Malmförädling Ab kunde Sokli förutom sällsynta jordartsmetaller producera 20 procent av den fosfat Europa behöver och 80 procent av niobiumet.

Först måste REE-metallerna alltså separeras som grupp och därefter från varandra.

Dyr utvinning

För att utföra uppgiften krävs en serie kemiska processer där metallerna genom syrabehandling övergår från fast till flytande form och efter sedimentering återtar fast form. Till slut extraheras REE-metallerna från varandra ur lösningar.

Att utvinna sällsynta jordartsmetaller har varit så dyrt att man har överlåtit det till kineserna. Kina har målmedvetet tagit över hela produktionskedjan från gruvdrift till tillverkning av magneter.

Kina begränsar sin export på många sätt och kan stoppa den helt om ledningen vill det. Så gjorde man till exempel med Japan efter att en incident inträffade mellan de två länderna på Östkinesiska havet.

Fri från Kinaberoendet

Nu finansierar Japan produktion av REE-metaller i Australien, där Mount Weld-gruvan öppnades på nytt efter att ha stängts. Även USA har återupptagit driften i sin Mountain Pass-gruva efter att den hade varit stängd i 16 år.

Europa har fått så bråttom att göra sig fri från sitt Kinaberoende att Sokli omöjligt kan hjälpa genast. Genom akten om kritiska råvaror siktar EU redan år 2030 på en självförsörjningsgrad på 10 procent även inom sällsynta jordartsmetaller.

Förutom från Kina har EU importerat REE-metaller från Ryssland – även efter att Ryssland angrep Ukraina.

Stort intresse

Om allting går som projektbolaget hoppas kan produktionen i gruvan inledas i mitten av 2030-talet. Beslutet att grunda gruvan ska då fattas före år 2030.

Få säger ens i nuläget att Sokli med säkerhet blir en gruva. Men intresset är större än tidigare.

Fakta om specialmetaller

  • Sällsynta jordartsmetaller (REE-metaller) är magnetiska, formbara och fluorescerande material som utgör en liten men oumbärlig del av en slutprodukt.

  • REE-metaller används bland annat i de permanenta magneter som behövs i generatorer i vindkraftverk och motorer på elbilar, men också i smarttelefoner och drönare.

  • På EU:s lista över kritiska råvaror finns förutom REE-metaller också bland annat fosfat och litium, som till 80 procent importeras från Chile.

  • Över hälften av de kritiska råvarorna är sådana som EU helt saknar egen produktion av. Källa : Yle uutiset