Nu blir SGU:s geologiska data öppna och kostnadsfria

Kollage: SGU

SGU har nu släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda. SGU:s webbplats har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Med öppna data blir geologiska data som SGU tillhandahåller kostnadsfria. Licensformen är Creative Commons Noll (CC0). CC0-licens innebär att data kan användas och återanvändas utan restriktioner.

Förändringen är en direkt följd av genomförandeakten i enlighet med Öppna data-direktivet från februari 2023.  

– SGU vill uppmuntra till ökad användning och bearbetning av den data vi tillhandahåller. Vår förhoppning är att informationen kan komma till användning i allt från forskning till nya smarta webbtjänster och vi bidrar på så sätt till ökad samhällsnytta, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

I samband med lanseringen har myndigheten förenklat kategoriseringen av data på webbplatsen så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Produkterna kommer att finnas tillgängliga både som nedladdningsbara filpaket (bulknedladdning) och maskinläsbara API:er.

– SGU har nu avvecklat de manuella leveranser av geologiska data som tidigare skötts av vår kundtjänst. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda vägledning för de som behöver hjälp att hitta rätt data och få råd om vad den kan användas till, berättar Kerstin Johansson, projektledare på SGU.

SGU:s geologiska data finns på webbplatsen sgu.se under Produkter och tjänster. Nedladdningsbar data, API:er, visningstjänster och Inspire-data har samlats under ett antal ämnesområden. Dataformaten har blivit färre och data från SGU tillhandahålls nu framför allt i formaten JSON, GeoJSON, CSV, GeoPackage, samt i TIFF-format för rasterdata.

– Vi har valt de format som vi tror är de bästa för att kunna vidareutnyttja vår information och som följer standarder på området, säger Kerstin Johansson.