Sandvik stärker stödet för automatiseringsteknik

Kunderna erbjuds tjänst och verktyg för att planera för reservdelar till AutoMine, vilket hjälper dem att förebygga driftstopp och snabbt återuppta produktionen. Foto: Sandvik Mining

Sandvik Mining and Rock Solutions har lanserat AutoMine® Lifecycle Support Solutions, en tjänst som syftar till att ge omfattande stöd efter försäljningen för befintliga och nya AutoMine-användare. Den här tjänsten är tänkt att förbättra drifttid, produktivitet och kontinuerlig optimering av automatiseringsprocesser.

Tjänsten stöds av Sandviks globala nätverk av servicecenter och erbjuder flexibla och anpassningsbara lösningar som möter kundernas specifika behov av automatisering. Med denna skalbara lösning kan företag snabbare se en avkastning på sina investeringar i automatisering, minska driftstopp, förbättra produktiviteten och utveckla operatörskompetens.

Olika kostnadseffektiva paket

AutoMine Lifecycle Support Solutions inkluderar flera stödalternativ baserade på de tre grundpelarna för framgångsrik teknikimplementering: automatisering, kompetens och drift. Det inkluderar tillgång till en serviceportal som är tillgänglig 24/7, med standardiserade KPI-mått för servicenivå. Lösningen erbjuder också olika kostnadseffektiva paket som omfattar experthjälp på plats eller på distans, kompetensutveckling, implementering av programuppdateringar, årliga översyner av automatiseringsprestanda och rådgivningstjänster för digital gruvdrift.

Maximerar nyttan

Niel McCoy, global direktör för eftermarknadsautomatisering på Sandvik Mining and Rock Solutions, framhäver att denna tjänst är framtagen för att hjälpa kunderna att maximera nyttan av sina investeringar i automatisering. Tjänsten bidrar till ökad produktivitet och bättre användning av AutoMine genom utbildning, online-felsökning och ett globalt supportnätverk.

Sandvik Mining