Djupa borrningar banar väg för nytt guldäventyr i finska Kuittila

Provtagning i naturen. Foto: Endomines

Endomines rapporterar från sitt omfattande borrprogram som genomfördes i februari och mars 2024 vid Kuittila i det så kallade Southern Gold Line. Totalt borrades åtta hål som tillsammans uppgick till 5 076,8 meter. Resultaten visar att den kända mineraliserade zonen nu sträcker sig betydligt djupare än tidigare, med guldfynd i alla borrade hål.

Bland de mest anmärkningsvärda resultaten var borrning KT-047 som gav 38,1 meter med en guldhalt på 1,57 gram per ton från ett djup av 239,95 meter, inklusive ett segment på 8,7 meter med 3,63 gram per ton och en del på 0,95 meter med hela 8,98 gram per ton. I flera av de borrade hålen observerades även synligt guld.

En annan framträdande borrning, KT-045, visade 19,4 meter med 2,09 gram guld per ton från 168,7 meter djup, inkluderande en sträcka på 2,3 meter med 7,89 gram per ton. Dessa resultat understryker potentialen i området och stärker bilden av Kuittila som en betydande plats för guldbrytning.

Särskilt fokus

Företaget planerar ytterligare utforskningar i området under senare delen av året, med särskilt fokus på västliga expansioner av den kända fyndigheten. Utöver guld har borrningarna även påvisat ökade halter av molybden och volfram, vilka är strategiskt viktiga mineraler inom EU.

Kari Vyhtinen, VD på Endomines, uttrycker stor tillfredsställelse med de framsteg som gjorts:

- Vårt team har gjort fantastiska framsteg i Southern Gold Line; alla borrningar i kampanjen har träffat på guldmineralisering. Vi har klart och tydligt nått vårt mål att bekräfta att mineraliseringen vid Kuittila sträcker sig till tidigare outforskade djup. Med sådana positiva resultat ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete och ytterligare utforska dessa rika guldresurser.

Denna framgång i Kuittila markerar en ny era för guldutvinning i regionen och bidrar till en ökad förståelse för områdets geologiska potential.

Källa: Endomines