Metals & Minerals första utlysningar öppna

Innovationsprogrammet Metals & Minerals är en del av Sveriges strategiska innovationsatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Det är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas, Vinnova och den svenska metall- och gruvindustrin. Branschorganisationen Jernkontoret är koordinator. Bild: Metalsandminerals

Innovationsprogrammet Metals & Minerals har öppnat sina första utlysningar. Två av utlysningarna gäller genomförbarhetsstudier inom Metals & Minerals insatsområden. Den tredje utlysningen är en gemensam utlysning med programmet Net Zero Industry och gäller regleringar och policyinstrument för en hållbar industri. Alla tre utlysningarna stänger i september.

Innovationsprogrammet Metals & Minerals är en del av Sveriges strategiska innovationsatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Det är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas, Vinnova och den svenska metall- och gruvindustrin. Branschorganisationen Jernkontoret är koordinator.

Metals & Minerals första utlysningen är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något av de den tekniska insatsområden som tas upp i programmets scope-dokument.

Utlysning nummer två är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till Metals & Minerals mission.

– Tekniska lösningar och lagstiftning kan ge viktiga bidrag, men det är bara om vi människor kan och vill som vi skapar förändring på riktigt. Med vår utlysning om social innovation vill vi finansiera forskning som tittar på vad som lockar och vad som avskräcker med omställningen av samhället, de utbildningar och det arbete som måste göras och de effekter det kan få, säger Gert Nilson, forskningsdirektör på Jernkontoret och programansvarig för Metals & Minerals.

Den tredje utlysningen syftar till att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning.