Den osannolika batterimetallen

Kristaller av ultraren niob. Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Det brittiska startupföretaget Echion Technologies meddelade nyligen att de rest nästan 35 miljoner euro i en insamlingsrunda för att industrialisera produktionen av batterianoder av den extremt sällsynta metallen niob.

Tekniken sägs ha vind i seglen tack vare att den aktivt stöds av brasilianska CBMM  - den största tillverkaren av denna extremt sällsynta metall – samt de vinster i form av ökad livslängd och snabbare laddningshastigheter som den ger. Primära användningsområden för niobbatterier skulle vara eldrivna gruvmaskiner och andra tunga fordon.

Trots att den är så sällsynt har metallen alltså uppenbara fördelar i elbatterier. Men satsningen är överraskande, menar experter. Orsaken? I nuläget satsar allt fler aktörer i leveranskedjan på utveckling av batterier utan kritiska metaller, som i stället använder järn, svavel eller till och med natrium som nyckelingredienser. Då väljer alltså Echion Technologies att göra precis tvärtom.

Förra året producerades 83 000 ton niob globalt, nästan uteslutande i Brasilien, främst som insatsvara för att öka elasticiteten hos stål och i superlegeringar, enligt amerikanska SGU.