Mineraljakten 2.0 har lanserats

Mineraljakten 2.0 är en uppdaterad och moderniserad version av förlagan. Ill: SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har dammat av tävlingen Mineraljakten, som startade redan 1967 i Norrbotten och med åren spreds söderut för att så småningom omfatta hela Sverige 2014, det sista året den pågick.

På regeringens uppdrag har SGU nu tagit fram Mineraljakten 2.0. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

Mineraljakten 2.0 är en uppdaterad och moderniserad version av förlagan. Förutom att sprida geologisk kunskap har tävlingen, enligt SGU, bidragit till utpekandet av många betydelsefulla mineralfyndigheter.

Det nya tävlingskonceptet är mer digitalt och anpassat efter dagens förhållanden. I korthet går det ut på att den som deltar i tävlingen skickar in bildobservationer på prov och platsen för provet, inklusive koordinater. 

Tävlingen omfattar hela Sverige. 2024 års tävlingsperiod sträcker sig från den 27 juni till och med den 30 september.