Franska Eramet siktar på produktionsstart vid litiumanläggning i Argentina

Eramets litiumanläggning i Centenario, Angentina. Foto. Eramet

Franska Eramet planerar att börja produktionen vid sin nya Centenario litiumanläggning i Argentina i november 2024. Företaget siktar på att nå en produktion på 24 000 ton batterikvalitetslitium till mitten av 2025, meddelade de nyligen efter att ha inlett den slutliga testfasen vid anläggningen.

Denna 870 miljoner dollar dyra anläggning, som är ett joint venture med kinesiska nickel- och ståljätten Tsingshan, kommer sannolikt att bli en av de första i världen att använda ett innovativt processystem kallat direkt litiumextraktion (DLE) i kommersiell skala.

- Vi anser att detta är en nyckeltest för den lovande teknologin som hjälper till att påskynda litiumproduktionen, särskilt när regeringar och biltillverkare tävlar om att säkra tillgången på denna ultralätta metall som behövs för många av batterierna som driver elfordon, säger Eramets VD Christel Bories.

Argentinas växande litiumproduktion

Argentina, som ligger i Sydamerikas så kallade "litiumtriangel", är världens fjärde största producent av metallen och strävar efter att öka produktionen med en rad nya projekt som förväntas bli färdiga senare i år.

Eramets Centenario-projekt i provinsen Salta i norra Argentina blir det första att starta produktionen, och företaget testar nu utrustningen och produktionsprocesserna i en viktig fas som kallas driftsättning.

Eramet, som äger 50.1 % av projektet, ansöker om tillstånd för en andra anläggning med en kapacitet på 30 000 ton, med byggstart troligen nästa år. Företaget planerar att så småningom bygga en tredje anläggning av samma storlek.

Ekonomiska incitament för expansion

Företaget är hoppfullt att en ny ekonomisk reformlag som nyligen antogs av Argentinas senat, som inkluderar planer på att stimulera stora investeringar, inklusive skattefördelar och enklare tillgång till valutamarknader, kan hjälpa till att främja expansionsplanerna.

- Det viktigaste för oss är fri valutaomvandling, friheten att föra in och ut dollar, säger Bories i en intervju med Reuters.

Framtida projekt i Chile

Med tanke på grannlandet Chile, konstaterar Bories att landet har haft svårigheter att dra till sig lika många nya litiumprojekt som Argentina, men att Eramet planerar att fortsätta utveckla ett litiumprojekt där.

Företaget köpte en gruvkoncession förra året i en litiumsaltplatta och utvärderar nu om de ska lämna in ett förslag om att samarbeta med det statliga gruvföretaget Codelco om ett större nytt litiumprojekt i Maricunga saltplatta. De samarbetar också med mindre gruvföretag inom prospektering.

- Vårt mål är att gradvis bygga upp en portfölj av möjligheter från mycket tidiga stadier till mer mogna i Chile, säger Geoff Streeton, Eramets strategichef.

- Vi är också medvetna om att detta kräver tid och utrymme för att Chiles litiumpolicy ska utvecklas, tillägger han.

Eramet och deras partner Tsingshan siktar på att revolutionera litiumproduktionen med sin nya anläggning i Argentina genom att använda direkt litiumextraktion. Detta projekt är ett viktigt steg för att minska beroendet av traditionella litiumleverantörer och möta den växande efterfrågan på batterier för elfordon. Med kommande ekonomiska incitament och expansionsplaner hoppas Eramet att stärka sin position på den globala litiumscenen.

Källa: Eramet 

 

 

 

 

4o