Finländsk strålsäkerhetscentral vill låta Terrafame utvinna uran 

Terrafame producerar för närvarande nickel, zink och kobolt på sin fabrik vid gruvan i Sotkamo. Bild: Terrafame

Under de senaste åren har strålsäkerhetscentralen STUK observerat enstaka förhöjda uranhalter i det finländska gruvområdets omgivning, men ser ändå inga hinder för att bevilja Terrafame tillstånd för att utvinna uran. Tillståndet kan bli en svår fråga för De gröna i den nya finländska regeringen.

Terrafame har ansökt om tillstånd att börja utvinna det uran som man får som biprodukt då övriga metaller utvinns, och förädla det till uranoxid. Det används i sin tur för tillverkning av bränsle för kärnkraftverk.

Terrafame ska utvinna uran i gruvbolatets område i Sotkamo.

STUK har bedömnt de miljökonsekvenser som utvinningen av uran medför. Vid bedömningen framkom inga problem gällande strålsäkerhet i miljön som skulle förhindra uranutvinningen.

I bedömningen konstateras det att de kärn- och strålsäkerhetsrisker som uranproduktionen förorsakar miljön och invånarna i anläggningens omgivning är begränsade.

– Begränsade risker innebär i praktiken att de anställda vid anläggningen för utvinning av uran endast exponeras för små mängder strålning och att inledningen av uranproduktionen inte förorsakar befolkningen extra exponering, säger Jarkko Kyllönen, överinspektör vid STUK, i ett pressmeddelande.