Priset på nickel rusar

Photo: Pixabay

Noteras till 2015 års nivåer

Nickelpriset stiger kraftigt och ligger nära de nivåer som noterades senast i mitten av 2015. Kinesiskt inköpsindex anses ligga bakom prisuppgången.

Nickel är en insatsvara bland annat i elbilars batterier. Nickel, tillsammans med litium, kobolt och mangan, är viktiga komponenter i elbilarnas batterier. En Tesla-bils batteri innehåller cirka 63 kilo nickel.

Världens största nickelproducenter är bland andra Filippinerna och Indonesien. Båda länderna har de senaste åren påverkat marknaden för nickel genom att stänga nickelgruvor av miljöskäl.