Forskare upptäckte stjärnan med rekordmycket litium

Teleskopet Lamost i Kina. Foto: NAOC

Kinesiska forskare har med hjälp av teleskopet Lamost upptäckt en röd jätte, alltså en speciell typ av stjärna, som innehåller rekordmycket litium.

Halten är 3000 gånger högre än normalhalten litium i just röda jättar. Och det är en intressant upptäckt, tycker Sofia Ramstedt, lektor i astronomi på Uppsala universitet.

– Mängden litium som finns i universum ses som ett bevis på Big bang. Så det är viktigt att förstå hur litium bildas och förstörs och hur mycket det finns, säger hon till Sveriges Radio.

Vid Big bang bildades till en början bara tre grundämnen: väte, helium, och litium.

Men litium har enligt astronomerna aldrig varit särskilt vanlig och det har varit svårt för forskarna att få ihop beräkningarna om hur mycket litium det bör finnas med hur mycket man verkligen hittat.

Därför är fynd som detta välkommet. Och att det är en röd jätte som innehåller rekordfyndet är ingen slump, säger Sofia Ramstedt.

– När bränslet tar slut i stjärnans kärna, så händer det en massa saker. Då bubblar det runt, gaser mixas och hela stjärnan växer upp och blir en sådan här röd jätte. Och teorin i artikeln är att det vid precis rätt tillfälle har lyfts upp litium från de hetaste ställena i mitten av stjärnan och det kan bara hända i en röd jätte.

Innebär det att man gjorde beräkningarna vid rätt tillfälle?
– Ja, det är möjligt att många stjärnor går igenom ett litiumrikt stadium, i just de yttre delarna som är de delar vi kan observera.

Varför är det egentligen intressant att veta vilka ämnen som bildades när?
– Det är intressant på samma sätt som att försöka förstå var jorden befinner sig i universum. Om man lever på jorden och mest tänker på vad man ska äta till middag så kanske man inte tänker så mycket på detta. Men i ett större perspektiv så är det intressant.

Stjärnan ligger cirka 4500 ljusår bort i Vintergatan.

Källa: Sveriges Radio