Tester påbörjas vid världens första ”utsläppsfria” bergtäkt

Den 29 augusti började Volvo Construction Equipment tillsammans med Skanska att testa hur väl det egna Electric Site-konceptet fungerar i verkligheten vid Skanskas bergtäkt Vikan, nära Göteborg. Systemet, som bland annat innefattar eldrivna och autonoma Volvo-maskiner, kommer att testas i produktionsmiljö under tio veckor – där det förväntas ge upp till en 95-procentig minskning av koldioxidutsläppen och upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

Genom att utnyttja Volvo Groups expertis inom elektromobilitet och automation syftar forskningsprojektet, som går under namnet Electric Site, till att elektrifiera varje transportfas i ett stenbrott – från grävning och primär krossning till transport och sekundär krossning – även om en försumbar mängd dieselenergi kommer att användas. Systemet ska möjliggöra en koldioxidfri produktion av bergmaterial, som används såväl vid byggen som vid tillverkning av asfalt och betong.  

– Det här är första gången som ett försök av den här typen har genomförts inom bergindustrin, och om det lyckas kan Electric Site fungera som en mönstermodell för omställningen inom effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan för bergtäkter över hela världen, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverig, i ett pressmeddelande.