GlobalData: Det behövs mer litium

Adelphi Lab Center bedriver intensiv forskning kring litiumbatterier i USA. Foto: Flickr, kredit: Adelphi Lab Center

Efterfrågan på elbilar (EV), som har vuxit fram som ett rent alternativ till traditionella fordon, har också tilltagit under de senaste åren. GlobalData, ett ledande data- och analysföretag, uppskattar att efterfrågan på litium, som behövs för produktion av litiumjonbatterier för användning i elektriska och elektroniska komponenter, kommer att överstiga dubbelt från 26,7kt år 2018 till 58,3kt år 2022.

Under 2017 såldes 1,1 miljoner nya elbilar globalt, varav Kina stod för över 50 procent, följt av USA med 17,3 procent. I Europa utgjorde Norge 5,4 procent av den globala försäljningen, följt av Tyskland (4,8 procent) och Storbritannien (4,1 procent).

Enligt GlobalData förväntas den globala EV-marknaden växa med en betydande CAGR (1.) på 15,6 procent fram till 2022, på grund av den växande populariteten hos elektriska och elektroniska komponenter i asiatiaka länderna och i Stillahavsområdet (APAC) och Europa. Företaget förklarar vidare att Kina kommer att leda den globala EV-marknaden med mer än 50 procents andel och växa tre gånger så snabbt som USA under de kommande fem åren.

Detta kommer i sin tur att leda till ökade investeringar i nya och befintliga litiumgruvor i Chile och i Australien, Argentina och Kanada.

(1.) CAGR är en förkortning på Compound Annual Growth Rate, dvs den genomsnittliga årliga tillväxttakten. Det är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en obligation eller fond, under en given investeringsperiod, t.ex. 4 eller 8 år.