”Barents hav ett nytt Klondyke”

Fartyget, Esvagt Faraday, har erfarenhet av att fungera i arktiska regioner. Foto: Esvagt

Det finns höga förväntningar på ökad produktion av olja och gas från Barentshavet de närmaste åren. 

Oslo tingsrätt beslöt i början av 2018 att oljeborrningen i norska vattenområden i Arktis, inklusive Barents hav, kan fortsätta som förut. Beslutet var föga överraskande. Oljan och gasen står för tillfället för över 14 procent av den norska bruttonationalprodukten.

Ökad olje- och gasproduktion i arktiska områden kräver emellertid att rederierna har speciella färdigheter. 

Barents hav är ett bihav till Norra ishavet, beläget mellan den nordligaste delen av europeiska fastlandet, Kolahalvön, Svalbard med den största ön Spetsbergen och Frans Josefs land samt Novaja Zemlja. Västgränsen anses vara en linje Spetsbergen-Björnön-Nordkap. Havsområdet har namngivits efter Willem Barents, holländsk upptäckare i Arktis.

Byggaren av specialfartyg Esvagt, ser stora möjligheter till tillväxt i detta område, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Reserver i Baremts hav är betydande.  Arbetet i de arktiska regionerna kräver speciella färdigheter, skriver Esvagt. Fem fartyg i företagets flotta är konstruerade för att fungera i särskilt hårda vinterklimat, till exempel med uppvärmda stegar och ytor som motstår is. Inklusive den speciellt utformade "Esvagt Aurora" som har arbetat på Goliatfältet för ENI Norge sedan 2012.

Förutom "Esvagt Aurora" har företaget fyra mindre fartyg, som också är optimerade för vinteruppdrag i särskilt krävande miljöer.

Esvagt serverar havsbaserade vindkraftparker med en flotta av fartyg (SOV), ett begrepp som Esvagt var först med att introducera under 2010. Förutom bås och fritidsanläggningar SOVerne utrustat med bland annat kontor och möteslokaler, reservdelar och verkstäder. Tekniker, reservdelar och verktyg överförs till fabrikerna via Walk-to-Work gångvägssystem eller Safe Transfer Boats.

Företaget är baserat i Esbjerg. Flottan består av mer än 40 offshore-fartyg, och företaget har cirka 900 anställda på och offshore. 

De norska myndigheterna har gett 13 bolag nya licenser för att borra efter olja i Barents hav i Arktis.

Bland andra har det norska bolaget Statoil och svenska Lundin Petroleum beviljats licens, att borra olja i norskt territorialvatten eller Norges ekonomiska zon till havs.