Guldfynd på Grönland

Foto: NASA

Ett nytt område med guldmineraler har påträffats i Jokums Shear på Grönlands sydspets, vilket enligt exploatören Nuna Minerals bekräftar att det finns ett större guldbälte i Nanortalik-området.

Enligt Nuna Minerals påminner området geologiskt om guldrika områden i Nordamerika.

(TT)