Northvolt vill göra sig oberoende av gruvnäringen

Ill: Northvolt

Northvolts planerade jättefabrik i Skellefteå kommer att behöva mycket råvaror till batteritillverkningen.  Men i stället för att göra sig beroende av gruvnäringen satsar man stort på egen återvinning.

– Det blir ett väldigt naturligt steg, säger miljö- och hållbarhetschefen Emma Nehrenheim till Västerbottens-Kuriren.

Startskottet för bygget av batterifabriken går i september och bolaget riktar in sig på en helt integrerad process när det gäller råvaru- och energiförsörjning.

– Vi bestämde oss tidigt att det här skulle vara en del av vår huvudstrategi, säger Emma Nehrenheim till Västerbottens-Kuriren.

Man kommer bland annat att satsa stort på återvinning av metaller, men också vända sig direkt till gruvorna och göra stora delar av materialprepareringen på egen hand.