Expert:  kopparpriset lär inte återhämta sig under 2020

Foto: D-Kuru/Wikimedia Commons

Kopparpriset kommer troligen inte att återhämta sig 2020 även om handelskonflikten mellan USA och Kina minskar. Det sade Diego Hernandez, veteran i branschen tillika chef för en chilensk gruvfackförening, i ett uttalande på tisdagen enligt Reuters.

Chile är världens största kopparproducent.

Diego Hernandez sade att han inte förväntar sig att efterfrågan på koppar kommer att öka nämnvärt under 2020. Enligt Reuters kommer stora gruvföretag nu dra sig för att rampa upp produktionen då de inte har några garantier om att förbrukningen kommer att öka.

Hernandez förväntar sig att kopparpriset kommer att ligga på runt 2,80 dollar per pund under 2020, vilket kan jämföras med snittpriset 2019, som var 2,72 dollar och det 2018 på 2,97 dollar.

Kopparprisets upp- och nedgångar följs noggrant på många håll då det anses vara en barometer för allmäntillståndet i hela världsekonomin. Detta eftersom koppar är ett så vanligt inslag i en lång rad industrier, däribland infrastruktur- och byggsektorn.