De ska ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar

Foto: Jörgen Reimer/Ovako Media Bank.

I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Det skriver Jernkontoret som äger projektet, som leds av Triple Steelix. Projektet, som går under namnet PLATIS, ska undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

PLATIS står för ”Plasmateknik i stålindustrins ugnar”.

Hoforsbaserade utvecklingsbolaget ScanArc Plasma Technologies AB har fått stålindustrins förtroende att testa och utveckla en process som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret, Triple Steelix, stålindustri, akademi, forskningsinstitut och ScanArc gick samman i en gemensam ansökan till Energimyndigheten, som nu har beviljat projektet PLATIS ”Plasmateknik i stålindustrins ugnar”.

– Ett mycket viktigt och intressant projekt för både industrin och akademin, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Syftet med projektet är att ersätta gasol och naturgas med plasmateknik, en process som omvandlar elektrisk energi till het gas. Tekniken är elbaserad och kräver inte fossila bränslen för att möta stålindustrins krav på höga ugnstemperaturer.

– Vi på Triple Steelix är jätteglada för möjligheten att få driva detta innovationsprojekt med ScanArc, Jernkontoret och övriga aktörer. Projektdeltagarna är förväntansfulla och förhoppningsvis kan vi utveckla fossilfria värmningsprocesser som uppfyller industrins krav, säger Nicklas Tarantino projektledare för PLATIS.

Cirka 20 procent av stålindustrins koldioxidutsläpp kan härledas till ugnsprocesser. Man bedömer att cirka hälften av ugnsprocesserna kan elektrifieras med konventionell teknik. Övriga uppvärmningsprocesser bedöms ha en alltför utmanande ugnsatmosfär för att kunna elektrifieras med tillgängliga metoder, enligt Jernkontoret. En möjlig lösning är elektrifiering med plasmateknik, där het gas skapar erforderliga atmosfärs- och temperaturförhållanden.

–  Metoden kan ge stålindustrin kostnadseffektiva lösningar och snabbare omställning, men det får väl projektet påvisa, förklarar Nicklas Tarantino.

Projektet startar januari 2020 och sträcker sig till mitten av 2021 med en total budget på 4,5 miljoner kronor.