Sundström: ”Länsstyrelsen har inte ett positivt ord att säga om verksamheten”

Foto: Kaunis Iron

Kaunis Iron har fått bakläxa på sin ansökan om nytt miljötillstånd för utökad gruvbrytning i Tapuli, Palotieva och Sahavaara.

Enligt länsstyrelsen i Norrbotten har ansökan brister och gruvbolaget måste nu komplettera den.

Det var strax innan jul som Kaunis Iron fick ett föreläggande från mark- och miljödomstolen, ett 43-sidigt yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten där flera delar av den ursprungliga ansökan döms ut som bristfällig. Det uppger Norrländska Socialdemokraten.

Brevet har fått Kaunis Irons styrelseordförande Anders Sundström att gå i taket:

”Ansökan är på mer än 6000 sidor. Länsstyrelsen har i sitt yttrande inte ett positivt ord att säga om verksamheten. De kan inte ens ansluta sig till den helt självklara slutsatsen att det finns sociala fördelar, det vill säga att de som bor i Pajala har ett jobb att gå till. När den myndighet som är satt att verka för Norrbottens bästa bara ser negativt på Kaunis Iron och på de insatser för att utveckla Pajala som människor lägger hela sin tid på, så måste jag ställa mig frågan; varför gör jag detta?", skriver Anders Sundström på Facebook.

Miljöingenjören David Berggård vid länsstyrelsen menar dock att man inte underkänt ansökan i sin helhet.

- Det här är en begäran om komplettering i de delar som är oklara. Vi behöver ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma ärendet, säger han till Norrländska Socialdemokraten.