Stålproduktionen minskade i januari

Foto: Jernkontoret

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 425 tusen ton i januari 2020. Det är en minskning med 8,1 procent jämfört med samma månad 2019, visar statistik från Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från elva ståltillverkare i Sverige.

 

– Trenden med minskad stålproduktion i Sverige under slutet av 2019 har fortsatt under inledningen av 2020. Vi är inne i en avmattad industrikonjunktur med svagare efterfrågan, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

 

– Kina är en stor stålmarknad, men ännu är det för tidigt att säga något om hur Coronaviruset påverkar stålföretagen, säger Mathias Ternell.