Registreringen öppen till årets Euro Mine Expo

Foto: Nolia

Nyligen öppnade registreringen till Euro Mine Expo som startar den 9 juni i Skellefteå.

– Det är bra att så snart som möjligt boka de delar man är intresserad av, men också boka resa. Boende går i år att boka via vår hemsida, säger Sinnika Sjunnesson, projektledare för Euro Mine Expo.

Konferensen öppnar sina portar 9 juni. Men Euro Mine Expo startar redan dagen innan, måndagen den 8 juni med fler tekniska besök till intressanta projekt och gruvor i området.

Årets konferensprogram fokuserar på områden som fossilfri gruva, automation, batterier och metaller samt hållbarhet. Dessutom hålls miniseminarier av intressanta företag där deras senaste innovationer, produkter och tjänster presenteras under maximalt 20 minuter.

Euro Mine Expo står också värd för en innovationstävling som hålls av SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).

Här håller också IUC Norr aktiviteter kring projektet ValueMine som handlar om att skapa affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom gruvnäringen genom ökad digitalisering.

– Mässan är, som vanligt, välfylld med utställare som ger en bra och bred bild över dagens gruvnäring, dess innovationstakt och hållbarhetsarbete för att bara nämna några aspekter, säger Sinnika Sjunnesson.