Clean Tech-mineralen allt annat än miljövänlig

Foto: Wikimedia Commons

Litium som efterfrågas av bland annat tillverkare av elbilar och smartphones utvinns med metoder som är allt annat än miljövänliga. Nya, hållbarare metoder som framför allt sänker vattenförbrukningen vid utvinning kan dock snart vara här.

Litium extraheras ur underjordiska saltvattensreservoarer i framför allt Argentina, Chile och Bolivia, de tre länder som står för mer än hälften av jordens litiumreserver. När vattnets pumpats upp lagras det i avdunstningsdammar för att utvinna malmen. Förutom att denna metod är långsam är den inte särskilt miljövänlig, då det går åt hundratusentals liter vatten om dagen med den.

Nya metoder, som alla befinner sig i pilotfasen, kan dock utvinna litium med mindre vattenförbrukning. Det amerikanska start-up-företaget Lilac Solution har nyligen lyckats skrapa ihop  20 miljoner dollar för att finansiera en innovativ teknik för utvinning av litium med mindre vattenåtgång. Den franska gruvjätten Eramet har utvecklat en annan metod som går ut på att använda hälften så mycket vatten från saltvattentäkterna och sedan pumpa tillbaka det vatten man använt.

Källa: RFI