Jernkontoret rear ut bergshistoriska titlar

Foto: Jernkontoret

Från den 25 februari och fram till påsk rear Jernkontoret ut ett antal titlar för halva priset. Det handlar om antingen bergshistoriska böcker (Bergshistoriska skriftserien) eller enklare rapporter.

Bergshistoria är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar exempelvis historia, industrihistoria, ekonomisk historia, arkeologi, metallurgi, konstvetenskap och miljövetenskap.

Böckerna handlar exempelvis om järnframställning på medeltiden eller om varmvalsverkens utveckling från 1870-talet till 1990-talet.